ŹRÓDŁAW niniejszym opracowaniu opierałem się głównie na materiałach zaczerpniętych ze wspaniałego dzieła prof. Normana Davies’a p.t. ZAGINIONE KRÓLESTWA, a w szczególności na rozdziale tyczącym historii Burgundii.

Nadzwyczajną wiedzę, jaką mogłem uzyskać w oparciu o książkę rzeczoną, poszerzyłem nieco o własne, burgundzkie doświadczenia.