ROZPAD IMPERIUM RZYMSKIEGO

Vercingetorix poddaje się Juliuszowi Cezarowi, po przegranej bitwie pod Alésia

Traf chciał, iż w tym samym czasie, wędrownych plemion podobnych do naszych włochatych, ponad dwumetrowych bohaterów, było całkiem sporo. Traf również chciał, iż okres ten przypada na powolny, acz skuteczny rozkład Imperium Romanum, panującego niepodzielnie nad całym basenem Morza Śródziemnego. Wszystkie więc ludy, podobne do naszych Burgundów, jakby się zmówiły i zaczęły szarpać i kąsać dumne imperium. I to ze wszystkich stron na raz. Barbarzyńscy Maurowie od południa, plemiona germańskie (Wizygoci, Ostrogoci) i nordyckie (Burgundowie, Wikingowie) od północy, a od wschodu Hunowie.

Rzymskie legiony broniły się nad wyraz dzielnie i wygrały szereg znaczących bitew.

Jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę, albowiem dotyczy innego, równie wyjątkowego plemienia barbarzyńców. Plemienia, którego przeznaczeniem stała się uprawa winnej latorośli i w konsekwencji, wytwarzanie wina. Otóż celtyckie plemię Gallów, pod słynnym z odwagi wodzem Vercingétorix'em, zaciekle walczyło przeciw Rzymianom. Mimo wielkiego poświęcenia i wcale nie mniejszej odwagi przegrali oni kluczową, wielodniową bitwę po Alésia przeciwko Juliuszowi Cezarowi.

Przegrali tą bitwę nawet pomimo udziału w niej Astérixa i Obélixa.

Niezbadane są jednak kręte ścieżki Opatrzności. Na skutek klęski pod Alésia, Gallowie nauczyli się od Rzymian produkcji wina i to nie tylko nauczyli, ale w krótkim czasie prześcignęli swoich mistrzów w jakości produkowanych win, sami natomiast stopniowo z zaciekłych wojowników, bezustannie przeobrażali się w dobrodusznych Francuzów.

Chichot historii, sprawił natomiast, iż Alésia to stosunkowo bliskie okolice obecnego Gévrey-Chambertin, a więc, ulubionej, burgundzkiej apelacji takich wielkich postaci jak Napoleon Bonaparte, Thomas Jefferson, Guy de Maupassant, Salvador Dali, J.F. Kennedy i wielu, wielu innych (w tym autora tego opracowania).

Miejsca gdzie to było nie pamiętam, imienia dziewczyny również nie pomnę, ale wino,......wino to było Gévrey-Chambertin.